Přeskočit navigaci

Fotogalerie

Následující výběr fotografií zobrazuje kapitoly z historie československé výpočetní techniky přibližně v rozmezí let 1950 až 1975. Fotografie jsou převzaty z několika internetových zdrojů (viz seznam odkazů níže) a jejich obrazová kvalita je proto bohužel značně rozporuplná.

Dobové fotografie z historie počítačů v Československu

Použité zdroje

[1] http://www.cscasfyz.fzu.cz/2003/04/pocitace.html [04-22-2005], v současnosti již nedostupný.

[2] http://www.vumscomp.cz/Svoboda.html [04-22-2005], v současnosti již nedostupný.

[3] <http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/vystavka/xprocha1_index.html> [04-22-2005] (Archivovaná verze 26. 3. 2023)

[4] http://www.ics.muni.cz/25let/galerie/foto.html [07-28-2010], v současnosti již nedostupný.

[5] Soukromý archiv Milana Vlčka

[6] Soukromý archiv Vojtěcha Sedláčka <http://obsluznaspol.cz/i-vojtech-sedlacek-zpa600.html> [10-03-2015]

[7] Soukromý archiv Libuše Šedinové

[7] Soukromý archiv Kateřiny Ráčkové

[8] Soukromý archiv Libora Kourka a ÚRS Brno

V případě, že vlastníte zajímavé fotografie z dějin československé výpočetní techniky do roku 1980 a nevadilo by vám jejich zveřejnění na těchto stránkách, tak mě prosím neváhejte kontaktovat na adrese info@historiepocitacu.cz.

O projektu

Kdo je za projektem?

Autorem projektu Historie výpočetní techniky v Československu je Mgr. Petr Kovář. Textová část stránek vznikla v letech 2004–2005 jako diplomová práce na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Hlavním cílem tohoto webu je zmapovat historii a vývoj počítačů v Československu v letech 1950–1975.

Fotogalerie

Citát z historie počítačů

„Matematický stroj nesmí být sensačním překvapením pro mladého člověka. Musí se s ním seznámit jako s obvyklým zařízením, které je jedním z běžných prostředků k dobývání obživy.“

Antonín Svoboda
(I. celostátní konference v oboru výpočetní a organizační techniky), Praha 1958