Přeskočit navigaci

Seznam zkratek

Přehled použitých zkratek
Zkratka Význam
ABCAttanasoff-Berry Computer
ADToznačení řady minipočítačů
ALGOLALGOrithmic Language
ARPAAdvanced Research Projects Agency
ASCCAutomatic Sequence Controlled Calculator
ASCIIAmerican Standart Code for Information Interchange
ASŘ automatický systém řízení
BASICBeginners All Purpose Symbolic Code
BINACBinary Automatic Computer
Bitbinary digit
COBOLCommon Business Oriented Language
CP/MControl Program for Microcomputers
ČSAVČeskoslovenská akademie věd
ČVUTČeské vysoké učení technické
DOSdiskový operační systém
DPděrnoštítkový počítač
DRAMDynamic Random Access Memory
ECoznačení řady počítačů JSEP
ECLmonolitické integrované logické obvody s emitorovou vazbou
EDVACElectronic Discrete Variable Computer
EDSACElectronic Delay Storage Automatic Computer
ELIŠKAEniac, LInek, ŠKArda
EMCCEckert-Mauchly Computer Corporation
ENIACElectronic Numerical Integrator and Computer
EPOSElektronický POčítací Stroj
FORTRANFORmula TRANslation
GmbHGesellschaft mit beschränkter Haftung, společnost s ručením omezeným
GUIGraphical User Interface
HDDHard Disk Drive
HTMLHyperText Markup Language
IBMInternational Business Maschines Corporation
IEEEInstitute of Electrical and Electronic Engineers
INTELINTegrated ELectronics
IOintegrovaný obvod
IOCSInput/Output Control System
JSEPJednotný systém elektronických počítačů
JVTjednotka výpočetní techniky
LSI Large Scale Integration
MEDAMalý elektronický diferenciální analyzátor
MITMassachusetts Institute of Technology
MOSmalý operační systém
MPStministerstvo přesného strojírenství
MS-DOSMicroSoft Disk Operating System
MSIMedium Scale Integration
MSPMalý samočinný počítač
MVSministerstvo všeobecného strojírenství
NECNippon Electric Corporation
n.p.národní podnik
NOTONárodní organizace technické obsluhy
NTM- Národní technické muzeum
KBKiloByte
kWkilowatt
op./soperací za sekundu
OSoperační systém
PCPersonal Computer
PL/IProgramming Language I
RAMRandom Access Memory
RAMACRandom Access Memory Accounting Control
ROMRead Only Memory
RVHPRada vzájemné hospodářské pomoci
SAPOSAmočinný POčítač
SEACStandards Eastern Automatic Computer
SKVTStátní komise pro vědu a techniku
SMEPSystém malých elektronických počítačů
SNTLStání nakladatelství technické literatury
SSCCSelective Sequence Controlled Computer
SSECSelective Sequence Electronic Calculator
SSISmall Systems Integration
SWACStandards Western Automatic Computer
TCP/IPTransmission Control Protocol/Internet Protocol
TESLATEchnika SLAboproudá
TRADICTransistor Digital Computer
TTLtranzistorové logické obvody
ÚFPLÚstav fyziky pevných látek
ÚMS Ústav matematických strojů
UNIVACUNIVersal Automatic Computer
ÚTF Ústav technické fyziky
ÚTIAÚstavu teorie a informace
ÚÚFÚstřední ústav fyzikální
ÚÚMÚstřední ústav matematický
ÚVRÚstav pro výzkum radiotechniky
ÚVTÚstavu výpočtové techniky
VHJVýrobně hospodářská jednotka
VLSIVery Large Scale Integration
VR MZdVědecká rada Ministerstva zdravotnictví
VÚTVýzkumný ústav telekomunikací
VÚAPVýzkumný ústav automatizačních prostředků
VÚMSVýzkumný ústav matematických strojů
VVPvýzkumně vývojové pracoviště
WWWWorld Wide Web
ZAVTZávody automatizační a výpočetní techniky
ZJŠZávody Jana Švermy
zn./s.znak za sekundu
ZKLZávody Klementa Gottwalda
ZPA Závody přístrojů a automatizace nebo Závody průmyslové automatizace

Důležité zkratky

EPOS
Elektronický POčítací Stroj

JSEP
Jednotný systém elektronických počítačů

SAPO
SAmočinný POčítač

VÚMS
Výzkumný ústav matematických strojů

ZPA
Závody přístrojů a automatizace

O projektu

Kdo je za projektem?

Autorem projektu Historie výpočetní techniky v Československu je Mgr. Petr Kovář. Textová část stránek vznikla v letech 2004–2005 jako diplomová práce na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Hlavním cílem tohoto webu je zmapovat historii a vývoj počítačů v Československu v letech 1950–1975.

Fotogalerie

Citát z historie počítačů

„Matematický stroj nesmí být sensačním překvapením pro mladého člověka. Musí se s ním seznámit jako s obvyklým zařízením, které je jedním z běžných prostředků k dobývání obživy.“

Antonín Svoboda
(I. celostátní konference v oboru výpočetní a organizační techniky), Praha 1958