Přeskočit navigaci

ČSSR a program JSEP 1968–1989

Období 1968 až 1989, kdy bylo Československo zapojeno do mezinárodního programu JSEP, má stejně jako předcházející etapa několik dílčích fázi. Problematika JSEP je značně rozsáhlá a svojí šíří již překračuje rámec zaměření těchto stránek. Z tohoto důvodu se omezím pouze na velmi stručný popis jejích nejdůležitějších etap.

První etapa

První z nich je ohraničena roky 1968 až 1974, kdy probíhaly přípravné práce na první generaci počítačů jednotného systému, neboli JSEP-R1. S první fází programu JSEP R-1 se překrývá také vrcholné období aplikace výpočetní techniky druhé generace v čs. podmínkách a postupná příprava a ověřování náročnějších úloh, které jsou typické pro systémy třetí generace.

Druhá etapa

V roce 1977 se rozběhly práce na druhé generaci zařízení JSEP R-2, v níž se uplatnily počítače tzv. třiapůlté generace. Na počátku 80. let nastává další vývojová fáze JSEP R-3 už s výpočetní technikou čtvrté generace. Hlavním výzkumný a vývojovým pracovištěm pro dvacetileté období JSEP byl VÚMS a výrobní základna se soustředila v trustu podniků ZPA.

Československo patřilo na jaře roku 1968 k jedněm z prvních iniciátorů mezinárodních jednání členských států RVHP o nové koncepci rozvoje výpočetní techniky.

V roce 1969 byla uzavřena mezinárodní dohoda o vytvoření nových prostředků výpočetní techniky a jejich využití v národním hospodářství.

Výrazem této dohody byl společný postup socialistických zemí při výzkumu, vývoji, výrobě a vzájemných dodávkách strojů a zařízení Jednotného systému elektronických počítačů třetí generace (JSEP).

O projektu

Kdo je za projektem?

Autorem projektu Historie výpočetní techniky v Československu je Mgr. Petr Kovář. Textová část stránek vznikla v letech 2004–2005 jako diplomová práce na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Hlavním cílem tohoto webu je zmapovat historii a vývoj počítačů v Československu v letech 1950–1975.

Fotogalerie

Citát z historie počítačů

„Matematický stroj nesmí být sensačním překvapením pro mladého člověka. Musí se s ním seznámit jako s obvyklým zařízením, které je jedním z běžných prostředků k dobývání obživy.“

Antonín Svoboda
(I. celostátní konference v oboru výpočetní a organizační techniky), Praha 1958